ارسال پروروزال

ارسال پروروزال

Proposal Submission

مهلت ثبت و ارسال پروروزال پایان یافته است.

دستورالعمل نحوه تنظیم ارائه به شرح زیر می باشد:

۱- تنظیم ارائه در فرمت مشخص شده در قالب پاور پوینت ( فرمت از طریق Template سایت با عنوان Proposal Presentation Format
قابل دانلود می باشد)
۲- تعداد اسلایدها حداقل ۲ و حداکثر ۸ اسلاید

۳- رعایت زمان بندی و اتمام ارائه در زمان مشخص (زمان ارائه ده دقیقه خواهد بود).
* نکته مهم: در صورت عدم اتمام ارائه در زمان مشخص و نیمه تمام ماندن ارائه، تایم بیشتری برای اتمام ارائه در نظر گرفته نخواهد شد.

۴- تمرکز بیشتر به متدولوژی و اهداف و خودداری از ارائه مطالب غیر ضروری

۵- حضور در محل کنگره حداقل نیم ساعت قبل از شروع ارائه خود (در صورت عدم حضور و ارائه بصورت انلاین، حتما قبلا لینک ارسال شده چک شده و در صورت وجود اشکال اطلاع داده شود).

۶- ارسال فایل پاور پوینت ارائه، حداکثر تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت به ایمیل کنگره

۷- تنظیم اسلاید ها به زبان انگلیسی ارائه به زبان انگلیسی

۸- رعایت موارد مذکور، در داوری لحاظ شده و در صورت عدم رعایت، نمره کسر خواهد شد.