برگزارکنندگان

برگزارکنندگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

Tabriz University of Medical Sciences Aging Research Institute

Tabriz University of Medical Sciences Aging Research Institute

دومین کنگره بین المللی سالمندی سالم

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا(ع)

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا(ع)

Türkiye Cumhuriyeti Istanbul Universites

Türkiye Cumhuriyeti Istanbul Universitesi

مرکز پژوهش ها شورای اسلامی کلانشهر تبریز

مرکز پژوهش ها شورای اسلامی کلانشهر تبریز

دبیرخانه شورای ملی سالمندان

دبیرخانه شورای ملی سالمندان

بنیاد فرزانگان آذربایجان شرقی

بنیاد فرزانگان آذربایجان شرقی

مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری

مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

دربیرخانه شورای سالمندان استان آذربایجان شرقی

دربیرخانه شورای سالمندان استان آذربایجان شرقی

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سازمان مردم نهاد غیر دولتی، خانه توسعه آذربایجان

سازمان مردم نهاد غیر دولتی، خانه توسعه آذربایجان

دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

پگاه

پگاه

شورای اسلامی کلانشهر تبریز

شورای اسلامی کلانشهر تبریز

معاونت تحقیقات و فناوری مرکر توسعه و هماهنگی پژوهش

معاونت تحقیقات و فناوری مرکر توسعه و هماهنگی پژوهش

شهرداری تبریز

شهرداری تبریز

شرکت داروسازی دانا

شرکت داروسازی دانا

زهراوی

زهراوی

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

بقاء

بقاء

سازمان تامین اجتماعی اداره کل استان آذربایجان شرقی

سازمان تامین اجتماعی اداره کل استان آذربایجان شرقی

جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

استانداری آذربایجان شرقی

استانداری آذربایجان شرقی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

اداره کل بیمه سلامت آذربایجان

اداره کل بیمه سلامت آذربایجان

Eldery Health Research Center

Eldery Health Research Center

وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

مرکز تحقیقات فلاسفه و تاریخ پزشکی

مرکز تحقیقات فلاسفه و تاریخ پزشکی

انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی

انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی

مرکز تحقیقات طب تلفیقی در سالمندی

مرکز تحقیقات طب تلفیقی در سالمندی

مرکز تحقیقات طب فیزیک و توانبخشی

مرکز تحقیقات طب فیزیک و توانبخشی

Universities of the Third Age

Universities of the Third Age

صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری

بیمارستان ولیعصر تبریز

بیمارستان ولیعصر تبریز

Penn

رکسان هلدینگ

رکسان هلدینگ